Als je een foto van je team op de website wilt plaatsen moet je die even als bijlage bij een e-mail opsturen.
Vraag wel toestemming voor plaatsing aan iedereen die op de foto staat in het kader van de AVG (Privicywetgeving).


Laatste Wijziging: 1 september 2019