Stichting Dommelse Dorpspomp


Wie zijn wij?De Stichting DOMMELSE DORPSPOMP is opgericht in juni 1985.
De Sichting heeft tot doel:
  ° het instandhouden van de dorpse tradities voor Dommelen
  ° en het organiseren van activiteiten voor de gehele Dommelse bevolking.

Ieder jaar organiseert de Stichting Dommelse Dorpspomp:
  ° de Dommelse gezinsfietstocht;
  ° de intocht van St. Nicolaas;
  ° de opening van de Kerststal bij de St. Martinuskerk;
  ° en sinds 2015 DE LOOP NAAR DE POMP KWIS.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
  - Jan Reijckers (voorzitter);
  - Jos van Gils (penningmeester);
  - Willem van Beek (secretaris);
  - Fred Schaffels (lid);
  - Bep Wienholts (lid).


Laatste Wijziging: 28 maart 2019